Bảng giá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN 24H SEAFOOD

STT Sản phẩm Quy cách Giá bán
1 Mực Trứng Loại A2 Cấp đông tàu theo dạng bánh, size 9 -12 cm
2 Bạch Tuộc 1 da Làm sạch, tươi hoặc cấp đông rời, size 15 – 30 con/kg
3 Bạch Tuộc 1 da Làm sạch,  cấp đông rời, size 45 – 80 con/kg
4 Bạch Tuộc 2 da Làm sạch, cấp đông rời, size 3 – 6 con/kg
5 Bạch Tuộc 2 da Làm sạch, cấp đông rời, size 7 – 10 con/kg
6 Mực Nang Sữa Làm sạch, cấp đông, size 15 – 30 con/kg
7 Mực Nang Làm sạch, 2-5 con/kg
8 Mực Ống Nguyên liệu, cấp đông, >30 cm
9 Mực Lá Fillet Tươi hoặc cấp đông, size 3 – 5 con/kg  
10 Mực Lá Một Nắng Làm sạch, sấy khô, cấp đông, size 2 con/kg
11 Cá chẽm File File 2 miếng/kg
12 Cá basa File File 5 miếng/kg
 Lưu ý: Giá bán dành cho 1 lần nhập 20 kg/sản phẩm. Quý khách có nhu cầu mua số lượng nhiều vui lòng gọi Hotline: 0909 963 937 ( Ms Hằng)